back
head-imgleft
shape-yellow

افزودنی‌های صنایع غذایی

شرکت پارس‌ طعم‌ آرا، تأﻣﯿﻦ‌ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد صنایع ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر در زمینه تولید اﺳﺘﺎﺑﻼﯾﺰرﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ، تک‌طعم‌های پودری و ‫استابلایزرهای‬ لبنی است. پارس طعم آرا در ﺳﺎل 1392 ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺘﺎﺑﻼﯾﺰرﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ فعالیت خود را آغاز کرد و هم اکنون در دو زمینه تولید و واردات افزودنی‌های صنایع غذایی فعالیت دارد.

pars2
head-img1
صنایع گوشتی

‫صنایع‬ ‫گوشتی‬ پارس طعم آرا

صنایع گوشتی شرکت پارس طعم آرا، شامل چند دسته است. محصولاتی که با حفظ ساختار پروتئینی انواع گوشت باعث افزایش سطح کیفی بهبود ﺑﺮشﭘﺬﯾﺮی و ﺑﺎﻓﺖ محصول نهایی می‌شوند. ما این محصولات را با حساسیت بالا تولید یا وارد ‌می‌کنیم تا تولیدکنندگان صنایع گوشتی از محصولات با کیفیت برخوردار باشند.

محصولات پرفروش

از سری محصولات پرفروش و پرطرفدار پارس طعم آرا

قابل استفاده:

فرآورده‌های گوشتی

محصولات لبنی

بستنی‌ها

ژله و دسر

خامه زده شده

بهبود برش‌پذیری

بهبود بافت

تنظیم pH

افزایش جذب آب

جایگزین چربی( کاهش مصرف روغن و چربی)

جایگزین چربی 

ایجاد طعم و احساس بهتر درون دهان

پایدار کردن محصولات آردی

بهبود پایداری خمیر نان در هنگام تخمیر

کاهش زمان فرآیند حرارتی کنسرو

 

‫صنایع‬ ‫لبنی‬

چرا صنایع لبنی پارس طعم آرا؟ کیفیت و قوام محصولات لبنی یکی از نکات حائز اهمیت در زمان تولید آن‌ها است. از فواید استفاده از استابلایزرهای لبنی افزایش کیفیت محصول، ایجاد احساس دهانی بهتر و افزایش زمان استفاده از آن می‌باشد. به همین علت تولیدکنندگان برای دست‌یابی به محصول بهتر و در نتیجه فروش بهتر به استفاده از استابلایزرهای لبنی روی می‌آورند. یکی دیگر از فواید استفاده از استابلایزرهای لبنی ایجاد پراکندگی مطلوب در محصولاتی همچون دوغ و نوشیدنی‌های لبنی است. در ادامه صنایع لبنی شرکت پارس طعم آرا، نام برده خواهد شد.

اﺳﺘﺎﺑﻼﯾﺰر ﭘﻨﯿﺮ ﭘﺮوﺳﺲ​

اﺳﺘﺎﺑﻼﯾﺰر ﭘﻨﯿﺮ ﺧﺎﻣﻪ‌ای​

اﺳﺘﺎﺑﻼﯾﺰر ﺧﺎﻣﻪ ﻗﻨﺎدی​

اﺳﺘﺎﺑﻼﯾﺰر ﺧﺎﻣﻪ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ​

اﺳﺘﺎﺑﻼﯾﺰر دوغ تک‌فاز

صنایع لبنی
shape1
زنبیل خرید